+48 (95) 752 57 80  info@en-decker.pl

Video

Doroshenko-Deker Sp. z o.o. - od 2004 roku świadczymy pełne usługi serwisowe przy agregatach prądotwórczych (kogeneratorów). Sztandarową usługą są przeglądy okresowe agregatów, w ramach których dokonujemy dostawy, wymiany i montażu części eksploatacyjnych agregatów prądotwórczych wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych kontroli i nastaw. Planowane przeglądy okresowe kogeneratorów mają na celu utrzymanie agregatu prądotwórczego w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienie pełnej dyspozycyjności i ciągłości jego pracy.