Slider

WIĄZKI KABLOWE DO REGULATORÓW OBROTÓW heinzmann

Dane techniczne

KB6 / 10 IP00 5 wiązka kablowa L2/L4, 5 m
KB6 / 10 IP055 5 wiązka kablowa L1/L4, 5 m
KB6 / 10 IP00 10 wiązka kablowa L2/L4, 10 m
KB6 / 10 IP55 10 wiązka kablowa L1/L4, 10 m
L1 – urządzenie kontrolne – zasilanie prądem
L2 – urządzenie kontrolne – urządzenie nastawcze
L3 – urządzenie kontrolne – urządzenie ustawiające wartości wymagane
L4 – urządzenie kontrolne – odbiornik impulsow
P/N

KB6 / 10 IP00 5 wiązka kablowa L2/L4, 5 m
KB6 / 10 IP055 5 wiązka kablowa L1/L4, 5 m
KB6 / 10 IP00 10 wiązka kablowa L2/L4, 10 m
KB6 / 10 IP55 10 wiązka kablowa L1/L4, 10 m
L1 – urządzenie kontrolne – zasilanie prądem
L2 – urządzenie kontrolne – urządzenie nastawcze
L3 – urządzenie kontrolne – urządzenie ustawiające wartości wymagane
L4 – urządzenie kontrolne – odbiornik impulsow
P/N