Slider

Regeneracja głowic

Dane techniczne

Regeneracja głowic cylindrowych
1. Demontaż głowicy cylindrowej
* dokładne czyszczenie wszystkich elementów składowych przy pomocy materiałów nieszkodliwych dla środowiska
2. Ocena stanu głowicy cylindrowej
* Odlew głowicy sprawdzany jest na występowanie korozji, kawitacji i pęknięć zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2000
* Dokładna obróbka otworów gwintowanych
* Próba ciśnienia po stronie wodnej
3. Kontrola elementów składowych zgodnie z DIN EN ISO 9001:2000
* Wszystkie elementy składowe są mierzone i kontrolowane pod względem zużycia, tworzenia się rys i pęknięć
* Wszystkie wyniki pomiarów dokumentowane są w protokole
4. Zawory wylotowe i wlotowe
* Tuleje prowadzące, zawory i pierścienie gniazd po stronie wylotu są zastępowane nowymi częściami
* Strona wlotu poddawana jest dokładnej kontroli i precyzyjnie regenerowana
5. Zestawy zaworów i rotocaps
* Progresywność i napreżenia wstępne sprężyn zaworów sa kontrolowane zgodnie z danymi producenta
* Kontrola zamków i miseczek sprężyn zaworowych
* Rotocaps są zawsze wymieniane
6. Kanały wlotowe i wylotowe
* kanały wylotowe i wlotowe poddawane są specjalnej obróbce w celu zoptymalizowania sprawności silnika
7. Montaż głowicy cylindrowej
* Lakierowanie, oznaczanie i kontrola końcowa

Regeneracja głowic cylindrowych
1. Demontaż głowicy cylindrowej
* dokładne czyszczenie wszystkich elementów składowych przy pomocy materiałów nieszkodliwych dla środowiska
2. Ocena stanu głowicy cylindrowej
* Odlew głowicy sprawdzany jest na występowanie korozji, kawitacji i pęknięć zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2000
* Dokładna obróbka otworów gwintowanych
* Próba ciśnienia po stronie wodnej
3. Kontrola elementów składowych zgodnie z DIN EN ISO 9001:2000
* Wszystkie elementy składowe są mierzone i kontrolowane pod względem zużycia, tworzenia się rys i pęknięć
* Wszystkie wyniki pomiarów dokumentowane są w protokole
4. Zawory wylotowe i wlotowe
* Tuleje prowadzące, zawory i pierścienie gniazd po stronie wylotu są zastępowane nowymi częściami
* Strona wlotu poddawana jest dokładnej kontroli i precyzyjnie regenerowana
5. Zestawy zaworów i rotocaps
* Progresywność i napreżenia wstępne sprężyn zaworów sa kontrolowane zgodnie z danymi producenta
* Kontrola zamków i miseczek sprężyn zaworowych
* Rotocaps są zawsze wymieniane
6. Kanały wlotowe i wylotowe
* kanały wylotowe i wlotowe poddawane są specjalnej obróbce w celu zoptymalizowania sprawności silnika
7. Montaż głowicy cylindrowej
* Lakierowanie, oznaczanie i kontrola końcowa