Slider

Katalizatory DCL

Dane techniczne

Wskutek znowelizowanego prawa o energii odnawialnej (EEG 2009) dotyczącego
także między innymi emisji formaldehydów, przed większością producentów
samochodów zostanie postawione trudne zadanie aby bez stosowania
katalizatorów dla CO2, węglowodorów (tutaj także formaldehydy) czy też
tlenków sodu, zachować wyznaczone wartości graniczne ich emisji, ustanowione
przez ustawę.
To stało się oczywistym powodem, dla którego firma ENSERV zawiązała
współpracę z DCL International, wiodącą firmą w branży, jak i wytwórcę
systemów oczyszczania, stosowanych dla silników spalinowych na rynku
europejskim.
Rozróżnia się katalizatory trójdrożne oraz oksydacyjne, które dostarczane są pod
nazwą Mine-X® – ich montaż przeprowadza się wg normy DIN lub przy użyciu
specjalnych flansz bezpośrednio w układzie wydechowym.
Dla szybszego montażu katalizatora zaleca się stosowanie urządzenia Quick-
LID™.

Wskutek znowelizowanego prawa o energii odnawialnej (EEG 2009) dotyczącego
także między innymi emisji formaldehydów, przed większością producentów
samochodów zostanie postawione trudne zadanie aby bez stosowania
katalizatorów dla CO2, węglowodorów (tutaj także formaldehydy) czy też
tlenków sodu, zachować wyznaczone wartości graniczne ich emisji, ustanowione
przez ustawę.
To stało się oczywistym powodem, dla którego firma ENSERV zawiązała
współpracę z DCL International, wiodącą firmą w branży, jak i wytwórcę
systemów oczyszczania, stosowanych dla silników spalinowych na rynku
europejskim.
Rozróżnia się katalizatory trójdrożne oraz oksydacyjne, które dostarczane są pod
nazwą Mine-X® – ich montaż przeprowadza się wg normy DIN lub przy użyciu
specjalnych flansz bezpośrednio w układzie wydechowym.
Dla szybszego montażu katalizatora zaleca się stosowanie urządzenia Quick-
LID™.