Slider

Elementy układu olejowego Model L100 Murphy

Dane techniczne

Model L100 jest wizualnym przepływowym miernikiem stanu poziomu oleju. Dzięki ustaleniu granic max i min kontroluje poziom oleju. Przy przekroczeniu wyznaczonych granic może uruchomić alarm lub wyłączyć Silnik.
Dostępne są również modele bez ogranicznika.

Model L100 jest wizualnym przepływowym miernikiem stanu poziomu oleju. Dzięki ustaleniu granic max i min kontroluje poziom oleju. Przy przekroczeniu wyznaczonych granic może uruchomić alarm lub wyłączyć Silnik.
Dostępne są również modele bez ogranicznika.