Slider
2012-11-17 08.54.01           

Świadczymy usługi związane z podstawowymi przeglądami okresowymi zgodnymi z harmonogramem serwisowym producentów agregatów, w ramach których wykonujemy naprawę oraz wymianę części eksploatacyjnych a także przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Planowane przeglądy okresowe mają na celu utrzymanie agregatu w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienie pełnej dyspozycyjności i ciągłości pracy.

Arrow
Arrow
Shadow
Slider